<

Jesteśmy
dla Ciebie

Nasze biuro do swojej działalności wdraża nowoczesne
rozwiązania doskonaląc, kwalifikacje i umiejętności
poprzez uczestnictwo w kursach.

Doświadczenie
i kompetencje

Dzięki naszemu doświadczeniu, kompetencji,
systematyczności i rzetelności wszystkie wymogi, obowiązujące na mocy ustaw
podatkowych i rachunkowych będą spełnione w stu procentach.

Biuro Rachunkowe Ata

Biuro rachunkowe Ata proponuje Państwu przydatną i profesjonalną pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu firmy.

USŁUGI KSIĘGOWE

Prowadzenie księgowości firmy. Więcej w zakładce oferta.

WIRTUALNA ASYSTENTKA / MANAGER

Prowadzenie biura online - usługi marketingowe. Więcej w zakładce oferta.

ATA Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe Ata proponuje Państwu przydatną i profesjonalną pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu firmy.

ATA Biuro Rachunkowe

Dzięki naszemu doświadczeniu, kompetencji, systematyczności i rzetelności wszystkie wymogi, obowiązujące na mocy ustaw podatkowych i rachunkowych będą spełnione w stu procentach.

Proponujemy Państwu pomoc w kwestii wielu trudnych decyzji związanych z prowadzeniem firmy. Nasze zaangażowanie i profesjonalizm zapewnią Państwu pomoc w odnalezieniu się w nieustannie zmieniających się przepisach. Zawsze chętnie proponujemy sprawną komunikację na odległość za pomocą Internetu lub telefonów oraz pomoc zdalną.

Nasze biuro do swojej działalności wdraża nowoczesne rozwiązania doskonaląc, kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach. Proponujemy współpracę z dużymi, średnimi i małymi firmami oferując usługi rachunkowe, księgowe, kadrowo – płacowe i administracyjne

Naszymi priorytetami jest praca dla klienta i współpraca z klientem, aby ułatwić mu prowadzenie firmy.


OFERTA

Nasza oferta skierowana jest dla każdego . Obsługujemy jednoosobowe działalności oraz spółki w formie stacjonarnej w siedzibie naszej firmy oraz działamy on-line

Zakres naszych zadań:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie i rozliczanie ryczałtu
 • Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych , pełna obsługa w zakresie ZUS
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych , wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT,CIT oraz deklaracji ZUS i PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Pomoc w rejestracji firm osobowych i prawnych
 • Sporządzanie rocznych deklaracji
 • Reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowego oraz ZUS

Oraz wszelka pomoc w zakresie prowadzenia biura : na przykład

 • tworzenie lub redakcja pism, regulaminów, wypełnianie umów,
 • research, np. przepisów prawnych, ofert, podwykonawców, wydarzeń branżowych, itp.
 • analiza finansowa, pomoc przy wnioskach kredytowych i o dofinansowania
 • pomoc przy BDO.
 • Controlling (finansowy, personalny)
 • Prace administracyjne
 • Inne zadania zlecone przez właściciela firmy

Cennik

Wszystkie kwoty podane są netto. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego podany zakres cenowy jest tylko i wyłącznie do celów poglądowych. Nie jest ofertą handlową.

Wprowadzenie do systemu informatycznego danych z dokumentów źródłowych

 • 4,00 zł - od dokumentu wprowadzonego ręcznie
 • 3,00 zł - od dokumentu wprowadzonego do systemu w drodze transmisji elektronicznej i podlegającego obowiązkowemu sprawdzeniu (np. sprzedaż / koszty)
 • 1,00 zł - od dokumentu wprowadzonego do systemu w drodze transmisji elektronicznej i podlegającego sprawdzeniu tylko jako zbiorcza suma zapisów wszystkich dokumentów łącznie (np. dokumenty sprzedaż, raport okresowy z kasy fiskalnej) - bez względu na ilość ewidencji w których dokonywany jest zapis jednego dokumentu.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów / Ewidencja Przychodów Miesięcznie

 • od 150,00 zł - pakiet miesięczny obejmujący np.: comiesięczny wydruk ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów, podsumowanie miesięczne, ustalenie podstawy podatku, ustalenie kwoty podatku, przygotowanie i wysyłka JPK_VAT, przygotowanie i wysyłka deklaracji, podpis elektroniczny, korekty z winy biura, archiwizacja danych elektronicznych do 5 lat.
 • od 00,00 zł - (bezpłatnie) księgowanie do 5 dokumentów dla Podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT (czyli w cenie pakietu miesięcznego księgowanie za 18,00 zł),
 • 45,00 zł - dodatkowo miesięcznie za każdą następną osobę (np. wspólnika spółki osobowej).
 • 60,00 zł - informacja podsumowującą VAT-UE wraz z jej wysyłką drogą elektroniczną.
 • 50,00 zł – obliczenie wysokości opłacanej składki zdrowotnej.

Środki trwałe:

 • 20,00 zł - pakiet obejmujący np: wydruk ewidencji, wprowadzenie danych o nabytych lub likwidowanych środkach trwałych, sporządzenie miesięcznej noty dotyczącej umorzenia środków trwałych, rozliczenie ulg, licencja na oprogramowanie, archiwizacja danych do 5 lat.

Noty / Wystawienie Faktury / Delegacje:

 • 10,00 zł - sporządzenie dowolnej podstawowej noty księgowej (np. podsumowania sprzedaży, różnice kursowe, nabycie/likwidacja środka trwałego)
 • 18,00 zł - sporządzenie faktury (np. wewnętrznej, WNT), weryfikacja i szczegółowe rozliczenie jednej delegacji sporządzonej przez Podatnika,
 • 30,00 zł - sporządzenie i rozliczenie delegacji (naniesienie danych do systemu lub na druku według otrzymanych informacji o trasie przejazdu od Podatnika) lub inne nietypowe noty.

Rozliczenie personelu:

 • 40,00 zł - (miesięcznie za osobę) pakiet obejmujący np: sporządzenie listy płac, wydruk listy płac, obliczenie wynagrodzenia za czas choroby i inne nieobecności lub wystawienie zaświadczenia dla ZUS, obliczenie potrąceń (na rzecz budżetu i organów egzekucyjnych), sporządzenie miesięcznych i rocznych dokumentów rozliczeniowych dla ZUS oraz dla US (PIT-11 i PIT-4R), prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, ustalenie podstawy opodatkowania PIT, ustalenie podstawy i kwoty składek dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzenie i przesłanie miesięcznych deklaracji, podpis elektroniczny US i ZUS, archiwizacja danych elektronicznych na okres do 5 lat, licencja na oprogramowanie;
 • 10,00 zł - prowadzenie ewidencji czasu pracy dla jednej osoby na podstawie danych otrzymanych od pracodawcy (niestandardowy czas pracy – ewidencja szczegółowa czasu pracy),
 • 20,00 zł - sporządzenie jednego dokumentu do akt osobowych pracownika (np. umowa, zaświadczenie, skierowanie, wypowiedzenie, rachunek do umowy zlecenia),
 • 50,00 zł - sporządzenie świadectwa pracy na podstawie danych z systemu.
 • 200,00 zł - rozliczenie z PFRON (np. deklaracja, jej przesłanie, podpis elektroniczny),

Inne:

 • 50,00 zł - zeznanie roczne
 • 100,00 zł - dodatkowo wykonane czynności (np. jedna strona dokumentu do 2000 znaków, jedna godzina pracy, czynny osobisty udział w kontroli) na podstawie odrębnych zleceń
 • 50,00 zł - za jedną stronę dokumentu np: deklaracji, zgłoszenia, wygłoszenia, aktualizacji,
 • 100,00 zł - przygotowanie i wysyłka JPK w trakcie kontroli podatkowej (czyli innego niż JPK-VAT),
 • 50,00 zł - miesięcznie za utrzymywanie gotowości do świadczenia usług w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez podatnika VAT (wówczas pakiet VAT nie jest naliczany) i składania informacji.

„Widełki kosztów „ATA

 • KPIR/ EWIDENCJA PRZYCHODÓW OD 150 zł
  • -10 = 150 zł
  • 1-20=250 zł
  • 1-40=390 zł
  • 1-65 = 565 zł
  • 5 – 1000 +
  • Mał Spółka od 200 zł
  • 0-10 = 200 zł
  • 11-20 = 390 zł
  • 21-40 600 zł
  • 41-65 =775 zł
  • 66-100= 990 zł
  • Duża Spółka od 1290 zł
  • 101-150= 1290 zł
  • 151-200= 1585 zł
  • 201-250=1955 zł
  • 251-300=2320 zł
  • 301-400=2780 zł
  • 401 + 3, 50 zł netto za dok.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie lub chciałbyś nawiązać z nami kontakt, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.
ATA BIURO/
 • Nidek ul. SW.Jana Pawła II 48
 • +48 782 665 209
 • kontakt(małpa)ata3a.pl
 • www.ata3a.pl
 • atabiuro